The engineering behind Fred

Estamos em busca de Desenvolvedor Back-End Elixir e Phoenix (ou disposto a aprender)